Skip to content

Розрахунок земельного податку на 2017 рік бланк

Скачать розрахунок земельного податку на 2017 рік бланк PDF

Расчет налоговой базы и суммы земельного налога. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет; 3-я страница — Раздел 2. Податкова декларація з плати за землю: бланк зразок заповнення 2017 подання інструкція заповнення вступної, основної й кінцевої частини. Декларацию по земельному налогу за год необходимо было сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС от № ММВ/ Декларация, как и ранее, розрахунок из титульного листа, раздела податку "Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет" и раздела 2 "Расчет налоговой базы и суммы земельного налога".

Бланк отчета состоит из трех страниц: 1-я страница — Титульный бланк 2-я страница — Раздел 1. пільги по земельному податку з фізичних осіб наступним рік інваліди всіх груп, в т.ч.

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р І Ш Е Н Н Я Від 24 лютого року № «Про затвердження ставок земельного податку для фізичних та юриди. 1. Затвердити наступні ставки земельного податку для фізичних осіб на рік: Плата за землі в межах та за межами населеного пункту ради згідно грошової оцінки земель Лисівської сільської ради за 1 га від н.г.о.: для ріллі - 0,01%.

- для житлової забудови - 0,02%. - за межами, НГО не проведена - 0,03%. 2. Запровадити з р. пільги по земельному податку з фізичних осіб наступним категоріям: інваліди всіх груп, в т.ч. інваліди з дитинства; учасники бойових дій та особи прирівняні до них. Наприклад, при кожному розрахунку земельного податку, тобто щороку при поданні декларації на наступний рік.

У такому разі вам не треба самостійно індексувати НГО. Справа в тому, що в довідці про НГО мають бути враховані усі коефіцієнти індексації, на які слід проіндексувати «базову» НГО.  Для звітності на рік слід використати декларацію з плати за землю, форма якої затверджена наказом Мінфіну від р.

№ При цьому, оскільки ви звітуєте із земельного податку, вам треба буде в шапці декларації поставити відмітку «Х» у графі «Земельний податок», а також заповнити розділи I (правила його заповнення див. далі) і ІІІ. ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що Законом України від №VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покра- щення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з , внесені зміни до.

I. Розрахунок суми земельного податку. Одиниці виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками; кв. м - з двома десятковими знаками; гривні - з двома десятковими знаками.

N з/п. Категорія земельних ділянок8. Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності/ користування. Державна реєстрація прав власності/ користування (у разі наявності).  Річна сума земельного податку (до сплати) (к. 13 - к. 16). вид права9. серія та номер документа. дата (дд.мм. рррр). номер. га. кв. м. Ресурсные платежи: скачать документы, бланки, формы, декларации, отчеты с последними изменениями в Word и Excel совершенно БЕСПЛАТНО! Чтобы скачать бланки и документы ресурсных платежей перейдите по данной ссылке!  Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (наказ Мінфіну від р.

№ , у редакції наказу Мінфіна від р. № 9). (действительный с: ). Податкова декларація з рентної плати (наказ Мінфіну від р. № , в редакції наказу Мінфіну від р. № , із змінами, внесеними наказом Мінфіну від р. № ). (действительный с: ). Додаток 1. Розрахунок штрафів.

Нормативні документи. Всі нормативні документи.  Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від р. № (у редакції наказу Мінфінану України від 23 січня року № 9). Хто подає: Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі. Строки подання: Не пізніше 20 лютого поточного року або щомісяця протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (у такому разі подавати річну декларацію до 20 лютого не потрібно).

Куди подавати: Контролюючому органу за місцезнаходженням ділянки. Особливості заповнення: Детально про порядок заповнення Декларації читайте у газеті "Все про бухгалтерський облік" № 11 за.

Налоговая декларация по земельному налогу: образец, правила и порядок заполнения. Порядок заполнения отчетной формы регулирует приложение № 3 к соответствующему приказу ФНС России.

Бланк отчета состоит из трех страниц: 1-я страница — Титульный лист; 2-я страница — Раздел 1. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет; 3-я страница — Раздел 2.

Расчет налоговой базы и суммы земельного налога. Налоговая декларация по земельному налогу: образец заполнения дан для российской коммерческой организации, ООО «ВЕСНА», которая зарегистрирована в городе федерального значения Санкт-Петербург.

djvu, djvu, EPUB, djvu